top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

    Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ArcVibe Architects”, που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Αγ. Κωνσταντίνου, αρ. 52 (εφεξής «Εταιρία»), δηλώνει ότι δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της (www.arcvibe.com) (εφεξής «Εσείς»), που συλλέγονται κατά την παροχή των υπηρεσιών της και την επίσκεψη και χρήση των σελίδων δικτυακού της τόπου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).

Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κατωτέρω αναφερόμενα, καθώς κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της «Εταιρίας» και της ανωτέρω ιστοσελίδας της και γνωστοποιώντας στην «Εταιρία» πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας αυτών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

    Η «Εταιρία» συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας της. Μπορεί να υπάρχει σύνδεση με επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, αναγνωριστικά cookies ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία.

Οι πληροφορίες που συλλέγει και χρησιμοποιεί η «Εταιρία» αφορούν αφενός δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μπορεί να παρέχετε στην «Εταιρία», όπως ενδεικτικώς δεδομένα ταυτοποιήσεως (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης κλπ), δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεφωνικοί αριθμοί κλπ) και αφετέρου δεδομένα παρεχόμενων υπηρεσιών και συναλλακτικών πράξεων, όπως αυτά προκύπτουν από τη μεταξύ μας συνεργασία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προσφορά τέτοιων.

    Η «Εταιρία» χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς:

  • για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών της και των χρηστών της ιστοσελίδας της

  • για την τήρηση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών και έργου

  • για την συνεργασία κατά την εκτέλεση συμβάσεων της με τρίτους, για προϊόντα, υπηρεσίες ή συναλλαγές που έχουν ζητήσει οι πελάτες της

  • για τη διατήρηση των εσωτερικών της αρχείων

  • για τη διαφήμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και έργων της

  • για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με νέα, προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες της «Εταιρίας», ενδεικτικά μέσω email, κινητού τηλεφώνου (sms, viber) κτλ, εφόσον έχετε δηλώσει ότι το επιθυμείτε.

Η «Εταιρία» δεν συλλέγει μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο,  ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης.

 

    Η «Εταιρία» διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, καθώς και προς συμμόρφωσή μας στο νόμο. Σε κάθε περίπτωση τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας συνεπάγεται την παύση της τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων των πελατών.

   Η «Εταιρία» επιτρέπει την πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και αξιόπιστους συνεργάτες της, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανωτέρω σκοποί συλλογής και χρήσης τους.

     Η «Εταιρία» χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι πελάτες της «Εταιρίας» και χρήστες της ιστοσελίδας της έχουν δικαίωμα, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, να ενημερώνονται για το είδος των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την «Εταιρία», καθώς και να διορθώνουν ή συμπληρώνουν τα τηρούμενα ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα. Επίσης, έχουν το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους, το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία τους και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

 

     Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία των πελατών με την «Εταιρία». Περαιτέρω, μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Τέλος, υφίσταται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρηθεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

    Η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των πελατών της και χρηστών της ιστοσελίδας της.

bottom of page